Jäsenhuone|TyöhuoneHeinolan Palvelukartta

Heinolan NMKY sekä Lasten Leikki ja Liikunta saivat yhdessä tukea päätoimisen henkilön palkkaukseen.

29.5.2009

Lahden Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta ja P-HLU:n seuratoiminnan aluekehittäjä Anita Kokkonen jakoivat päätoimisten palkkatuet Lahden Urheilukeskuksessa. kuva: P-HLU

Seuratoiminnan kehittämistukea myönnettiin tänä vuonna yhteensä 664 hankkeelle. Ensimmäistä kertaa 200 urheiluseuraa saa suoraa tukea opetusministeriöltä yhteensä 7 miljoonaa euroa päätoimisen työntekijän palkkaamiseen. Lisäksi tukea myönnettiin lasten- ja nuorten sekä aikuisliikunnan kehittämiseen, yhteensä 754 500 euroa.

”Olen erityisen iloinen siitä, että seuratoiminnan kehittämistuki on saanut niin hyvätasoisen ja runsaan vastaanoton niin työntekijöiden palkkauksen kuin toiminnallisten tukien osalta. Myös hakemusten ja tukien jakaantuminen tasaisesti koko maahan, eri lajien monipuolinen huomioiminen sekä yksiö- ja joukkuelajien tasapainoinen määrällinen suhde toisiinsa antaa hyvät lähtökohdat tämän pilotin onnistumiselle. Tästä on hyvä jatkaa”, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin sanoo.

”Seuratoiminnan kehittämistuki on valtion ja kaikkien liikuntajärjestöjen yhteinen hanke, ja järjestöt ovat tehneet hienoa yhteistyötä. Tuen myötä voimme tarjota seuroille entistäkin parempaa tukea ja apua. Hakemusten suuri määrä osoittaa, että tällaisella tuella on suuri kysyntä. Seurat tarvitsevat tarvitsevat myös päätoimisia työntekijöitä tukemaan vapaaehtoisten innostumista ja jaksamista”, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n puheenjohtaja Timo Laitinen sanoo.

Seuratukien jakotilaisuudessa HeiNMKY:tä ja LaLeLia edustanut Vesa Hämäläinen piti pyydetyn pyheenvuoron kaikkien tukea saaneiden seurojen puolesta. Puheessaan Vesa kiitti Opetusministeriötä tästä ainutlaatuisesta tuesta ja korosti päätoimisten henkilöiden merkitystä tämän päivän urheiluseurassa sekä valoi uskoa niille seuroille, jotka tänä vuonna jäivät ilman tukea. Puhe kokonaisuudessaa liitetiedostona tämän sivun alaraunassa.

Seuratoiminnan kehittämistukea sai Heinolassa viisi seuraa ja koko Päijät-Hämeessä 27 seuraa.

Seuratoiminnan kehittämistukea myönnettiin Päijät-Hämeen alueella yhteensä 30:lle hankkeelle. Vain tänä vuonna jaossa ollutta palkkatukea saa alueella 8 seuraa. Tukien saajat julkistettiin 28.5. pidetyssä tilaisuudessa Lahden Urheilukeskuksessa.

Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen tarkoitettua tukea myönnettiin Päijät-Hämeen alueella yhteensä 14 seuralle. Ensimmäistä kertaa jaettua tukea aikuisliikunnan kehittämiseen oli jaossa 150 000 euroa.
Päijät-Hämeen alueella aikuisliikunnan kehittämiseen tarkoitettua tukea myönnettiin 5:lle seuralle.

Seuratoiminnan kehittämistuen avulla pyritään vahvistamaan seuratoiminnan laatua sekä lisäämään harrastamisen mahdllisuuksia eri ikäisille. Palkkatuen tavoitteena on saada 20 000 uutta harrastajaa. Lisäksi tuen avulla pyritään parantamaan nykyisten harrastajien tyytyväisyyttä ja toiminta-aktiivisuutta seurassa.

Päätoimisen palkkatukea saivat Päijät-Hämeen alueella seuraavat seurat:
FC Kuusysi ry, FC Reipas ry, Kiekkoreipas ry, Lahden Ahkera ry, Lahden Taitoluistelijat ry, Lahden Uimaseura ry, Lasten Leikki ja Liikunta ry / Heinolan NMKY ry, Sbandy Lahti ry.