• KUTSU

  Heinolan NMKY ry

  Syyskokous

  Päivä: Tiistai 31.10.2023

  Aika: 17:30

  Paikka: YMCA Training Center, Viilukatu 11

   

  Esityslista:

   

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

  3. Kokouksen sihteerin valinta

  4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  6. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely sekä toiminnantarkastajan lausunto

  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

  8. Sääntömuutos, kolmas käsittely

  9. Muut käsiteltävät kysymykset

  10. Kokouksen päättäminen